Jelen prací prášek na barevné prádlo

199 Kč

Jelen má rád syté a divoké barvy, jaké v přírodě uvidíte každé jaro. Proto se o barvy prádla stará s pozornou péčí, aby nevybledly a neuvadly. 

Mýdlový prací prášek Jelen pere i za vysokých teplot. Obsahuje kousky jádrového mýdla a to zvyšuje jeho účinnost. K pokožce však zůstává co nejšetrnější. To je doloženo i klinickým testováním SZÚ, dle kterého je nedráždivý k pokožce a tedy vhodný i na praní oblečení osob s citlivou pokožkou a dětí do tří let.

K přírodě je laskavý, obsahuje totiž tenzidy přírodního původu. Navíc je zabalen do 100% recyklovatelné krabice!

Táta v domácnosti nabízí tyto velikosti mýdlového pracího prášku na barevné prádlo:

  • 3 kg
  • 5 kg

Zvolte si tu svou správnou velikost výše.

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrny odpadů.

Složení: 15% nebo více, avšak méně než 30%: mýdlo, 5% nebo více avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy, parfém, inhbitor přenosu barev